Koulutusten suunnittelu

Avaamassa Kiertovoimapäiviä 2022 Triplassa Helsingissä. Kuva: Kaisa Halme.

Avaamassa Kiertovoimapäiviä 2021 Triplassa Helsingissä. Kuva: Kaisa Halme.

Olen työskennellyt täysipäiväisesti koulutusten käytännön järjestelyjen ja kehittämisen parissa koulutuksen ja tieteen rajapinnassa Helsingin yliopistolla, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoistoimijoiden osaamisen kehittämisen parissa poliittisessa piiriorganisaatiossa sekä eri ammattiryhmien täydennyskoulutustuotteiden tavoitteellisena kehittäjänä jätealalla.

Koulutuksissa kiinnitän erityistä huomiota arviointiin sekä luotaamiseen ja tätä kautta tehtävään kehittämistyöhön.

 

 

Laajan täydennyskoulutustarjottimen luominen
Vuosina 2019-2023 vastasin kunnallisten jätelaitosten eri ammattiryhmille tuotetuista täydennyskoulutuksista Suomen Kiertovoima ry:n koulutuspäällikkönä. Sisältöjen moninaisuus on vaati laaja-alaista ymmärrystä alan ajankohtaisesta kehityksestä. Kohderyhminä olivat niin kenttätyöntekijät kuin toimitusjohtajatkin aina asiakaspalvelutyön ammattilaisista viestintäpäälliköihin. Tapahtumat vaihtelivat muutamasta kymmenestä osanottajasta yli kolmensadan hengen tilaisuuksiin lähi-, verkko- ja hybriditoteutuksina.

Parasta: Antoisa yhteistyö koulutusjaoksen kanssa mahdollisti mitatusti tasokkaan koulutustarjottimen rakentamisen!

Työnhakuboosteri ryhmän ohjaaminen
Omaehtoisen työllistymisen tuki ry järjestää todella loistavia Työnhakuboosteri – ryhmiä korkeakoulutetuille työnhakijoille. Keväällä 2018 toimin ryhmän vertaisohjaajana. Tehtävään kuului tapaamiskertojen fasilitointi, valmistelu sekä suunnittelu.

Parasta: kurssilaiset!

Järjestöpuolen koulutustoiminta
Poliittisen piiriorganisaation toiminnanjohtajana kokemusta karttui erityisesti järjestö-, kampanja- sekä luottamushenkilökoulutuksista. Työn mukavinta antia oli järjestää yhdessä luottamushenkilöiden kanssa muuten maantieteellisesti hajallaan olevan piirin väkeä yhteen kokoavat piiripäivät. Päivien ohjelmaan kuului tietopuolista tarjontaa, verkostoitumista ja virkistäytymistä sopivassa suhteessa.

Parasta: vapaaehtoiset!

Viestinnän täydennyskoulutus
Lahden Palmeniassa (nykyinen HY+) viestinnän täydennyskoulutuksen koulutussuunnittelijana toimiessani vastasin kurssien suunnittelusta, markkinoinnista sekä uusien täydennyskoulutustuotteiden valmistelusta ja toteuttamisesta.  Suoritin samalla itse suositun tiedottajakoulutuksen.

Parasta: mahtava tiimi!

Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous
Ruralia-instituutin luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden koulutussuunnittelijana vastasin yliopistollisen perusopetuksen suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Parasta: vierailut paikallisiin kohteisiin osana opetusta!

Ympäristöpolitiikan virtuaalinen kehityshanke (YRTTI)
Tuotimme HY:n sosiaalipolitiikan laitoksella opiskelijaryntäksen aiheuttaneen, yhden ensimmäisistä kokonaan verkon kautta opiskeltavista opintokokonaisuuksista Suomessa. Teknisenä ummikkona opiskelin verkkoluentojen tuottamisen (useita tuotettuja luentosarjoja) ja kirjoitin siitä oppaan yhdessä kollegan kanssa.

Parasta: tälle on kysyntää ja homma toimii!