Koulutusten suunnittelu

Olen työskennellyt täysipäiväisesti koulutuksen suunnittelun ja kehittämisen parissa kolmella Helsingin yliopiston eri laitoksella sekä myöhemmin osana työtehtäviä. Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamisen myötä olen kiinnittänyt entistä enemmän huomiota koulutusten arviointiin ja tätä kautta tehtävään kehittämistyöhön. Alla koottuna koulutusten suunnitteluun ja vetämiseen liittyvää kokemusta.

Työnhakuboosteri ryhmän ohjaaminen
Omaehtoisen työllistymisen tuki ry järjestää todella loistavia Työnhakuboosteri – ryhmiä korkeakoulutetuille työnhakijoille. Keväällä 2018 toimin ryhmän vertaisohjaajana. Tehtävään kuului tapaamiskertojen fasilitointi, valmistelu sekä suunnittelu. Parasta: kurssilaiset!

Järjestöpuolen koulutustoiminta
Poliittisen piiriorganisaation toiminnanjohtajana kokemusta karttui erityisesti järjestö-, kampanja- sekä luottamushenkilökoulutuksista. Työn mukavinta antia oli järjestää yhdessä luottamushenkilöiden kanssa muuten maantieteellisesti hajallaan olevan piirin väkeä yhteen kokoavat piiripäivät. Päivien ohjelmaan kuului tietopuolista tarjontaa, verkostoitumista ja virkistäytymistä sopivassa suhteessa. Parasta: vapaaehtoiset!

Viestinnän täydennyskoulutus
Lahden Palmeniassa (nykyinen HY+) viestinnän täydennyskoulutuksen koulutussuunnittelijana toimiessani vastasin kurssien suunnittelusta, markkinoinnista sekä uusien täydennyskoulutustuotteiden valmistelusta ja toteuttamisesta.  Suoritin samalla itse suositun tiedottajakoulutuksen. Parasta: mahtava tiimi!

Luonnonmukainen maa- ja elintarviketalous
Ruralia-instituutin luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden koulutussuunnittelijana vastasin yliopistollisen perusopetuksen suunnittelusta ja koordinoinnista yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Parasta: vierailut paikallisiin kohteisiin osana opetusta!

Ympäristöpolitiikan virtuaalinen kehityshanke (YRTTI)
Tuotimme HY:n sosiaalipolitiikan laitoksella opiskelijaryntäksen aiheuttaneen, yhden ensimmäisistä kokonaan verkon kautta opiskeltavista opintokokonaisuuksista Suomessa. Teknisenä ummikkona opiskelin verkkoluentojen tuottamisen (useita tuotettuja luentosarjoja) ja kirjoitin siitä oppaan yhdessä kollegan kanssa. Parasta: tälle on kysyntää ja homma toimii!