Hallinnollinen osaaminen

Uudenmaan Vihreiden hallituksen kesäkokous.

Päätöksenteko
Vahva kokemusta päätöksenteon valmistelusta (mm. esityslistat, tausta-aineistot, kokouspalvelut- ja tekniikka) poliittisen piiriorganisaation toiminnanjohtajana sekä ohjausryhmän sihteerinä toimimisesta. Kokemusta myös luottamushenkilön näkökulmasta kunnallisissa sekä järjestöpuolen luottamustehtävissä, tuoreimpana Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyn näyttelytoimikunnan puheenjohtajana toimiminen.

Taloushallinto
Olen vastannut poliittisen piiriorganisaation talouden hallinnasta lähtien strategisesta suunnittelusta talouden seurantaan, raportointiin sekä laskujen maksamiseen ja tarkastamiseen. Koulutuspäällikkönä toimiessa vastasin oman työn ohessa yhteistyössä tilitoimiston kanssa osallistumis- ja jäsenmaksujen laskutuksista.

Yleishallinto
Vaativien projekti- ja tapahtumajärjestelyjen mukanaan tuomaa osaamista aikataulutuksesta, matkavarauksista sekä ohjeistusten ja ohjelmien laatimisesta. Lisäksi olen vastannut toimitilojen yleisestä hallinnoinnista sekä toimistotarvikkeiden tilaamisesta.